Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Logo PCPR Police

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/260/2014 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 marca 2014 r. określono zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidziane do realizacji w 2014 roku oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.


W załączniku tabela z podziałem środków finansowych z wyszczególnieniem zadań oraz ich realizatorów w powiecie polickim.