Osoby Niepełnosprawne odc. 3 - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Osoby Niepełnosprawne odc. 6 - Turnusy rehabilitacyjne

Osoby Niepełnosprawne odc. 4 - Świadczenie usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne odc. 7 - Likwidacja barier architektonicznych

Wideoporadnik seniora odc. 5 - Wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych

Osoby niepełnosprawne odc. 5 - Zakupem i wynajmem sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego

Osoby niepełnosprawne odc. 8 - Aktywny samorząd

Więcej materiałów wideo można obejrzeć na kanale Powiat Policki Pomaga:

https://www.youtube.com/channel/UC0z9ZWFjebWPkOSnGs0kXCA/videos