Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Logo programu Aktywny samorząd 2013

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zakończyło realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" 2013 r.

W chwili obecnej Wydział Realizacji Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracowuje zasady programu na 2014 rok.

Po ogłoszeniu zasad przez Fundusz oraz po podpisaniu umowy przez Powiat Policki o przystąpieniu do realizacji Programu w 2014 roku, na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR zostaną udostępnione do pobrania druki wniosków oraz aktualne informacje o programie „Aktywny Samorząd” 2014 r.