Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Mamy zaszczyt poinformować, iż na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor PCPR Police - Pani Beacie Karlińskiej zostało nadane przez Prezydenta RP odznaczenie państwowe - Złoty Krzyż Zasługi.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w dniu 21.11.2012 w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki. Gala połączona była z uroczystością wręczenia nagród i wyróżnień Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2012 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Serdeczne gratulujemy Pani Dyrektor!

Więcej o tym wydarzeniu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.