Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
 21 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 10:00, podczas XXI sesji Rady Powiatu w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, w sali 203, na II piętrze odbyło się  uroczyste wręczenie Certyfikatów Obiektów Przyjaznych Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo przez Starostę Polickiego.

Certyfikat przyznany został dla:
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Wołczkowie, ul. Lipowa 11A,
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej, ul. Graniczna 31.

Celem przyznawania certyfikatów jest wyróżnienie i uhonorowanie działań podejmowanych i zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej na rzecz dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych.


Tryb przyznawania certyfikatów został określony w Uchwale Nr 499/2006 Zarządu Powiatu Polickiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyznawania certyfikatów obiektom przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Certyfikaty są konsekwencją podjętej w dniu 10 lutego 2012 r. przez Radę Powiatu Polickiego Uchwały Nr XII/101/2012 w sprawie przyjęcia „Harmonogramu realizacji w 2012 r. zadań określonych w Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 – 2014”.

W projekcie pn. „Integracja społeczna i niezależne życie. Życie społeczne”, zaplanowanym do wykonania w wyżej wymienionym harmonogramie, ujęto m.in. zadanie polegające na promowaniu przykładów dobrej praktyki w likwidacji wszelkich barier w miejscach użyteczności publicznej, instytucjach publicznych oraz obiektach prywatnych.


Koordynator ww. programu, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, będący jednocześnie nadzorującym realizację zadania, o którym mowa powyżej, zaplanował, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane poprzez m.in. przyznawanie „Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo”, „Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Słuchu” i „Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Wzroku”.