Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, że uruchomiło hostel, w którym zapewnia się schronienie do 3 miesięcy oraz wsparcie osobom doświadczającym przemocy i innym osobom, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, wymagającym pomocy w formie czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania.

Hostel przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, a także pozostających pod ich opieką dzieci, których pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania zagraża ich życiu albo zdrowiu psychicznemu i/lub fizycznemu. Podstawą pobytu w hostelu jest skierowanie wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Warunkiem korzystania z pobytu jest współpraca osoby korzystającej ze schronienia z pracownikami PCPR w zakresie podjęcia działań zmierzających do opanowania kryzysu oraz przywrócenia równowagi i autonomii.
Hostel nie zapewnia wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
tel. stacjonarny 91 317 02 28
lub tel. komórkowy 603 083 020.