Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Zapraszamy do zapoznania z 3-miesięcznym harmonogramem udzielania wsparcia dla uczestników projektu RPZP.07.06.00-32-K10/18

Savoir- vivre

Dnia 16 grudnia 2019r. w „Karczmie Jana” odbył się ostatnim warsztatem zajęć „Szkoły dla Rodziców” w ramach projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, które miało na celu naukę savoir-vivre w różnych sytuacjach życiowych. Forma spotkania była uroczysta z uwagi na formę spotkania, jakim była kolacja Wigilijna. Mówiliśmy o tym po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka nawet, jeśli byłby ubrany w łachmany. To ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławiania się, uśmiechu, postępowania nawet w drobnych spawach – wszystko to mówi nam o tym, kim jesteśmy.
Wspólnie doszliśmy do wniosku że, dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to esencja savoir vivre i nie znaczy ni mniej ni więcej jak życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji, te nienaganne formy powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa.
Jeśli jednak los sprawił, że nie wynieśliśmy dobrego wychowania z naszego rodzinnego domu. Nic straconego, można to nadrobić. Sama chęć bycia nienagannym jest już godna pochwały. Z tym jednogłośnie zgodzili się wszyscy uczestnicy warsztatów.
Miejsce, okoliczności i forma tych zajęć nie była przypadkowa. Bo nic tak nie uczy jak przykład, tu i teraz namacalnie. Tego właśnie doświadczyli uczestnicy projekt.

Kulinarne atelier

W dniu 20 grudnia 2019 roku grupa uczestników Projektu Nr. RPZP.07.06.00-32-K010/18 pn. „ Dorosłość, samodzielność, rodzina” - 20 uczestników oraz 2 opiekunów, wzięła udział w warsztatach w „Kulinarnym Atelier” przy Alei Wojska Polskiego 184C w Szczecinie prowadzonym przez Pana Leszka Wodnickiego. Jest on uczestnikiem finałowej czternastki II edycji polskiego MasterChef. „Oddał fartuch” dopiero w 11 odcinku programu. Jak sam przyznaje gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w przygotowaniu pod okiem kucharzy dwudaniowego obiadu z deserem. Zajęcia były również okazją do rozmów, wymiany poglądów i „plotkowania”.

Przygotowany podczas zajęć posiłek został spożyty przy elegancko nakrytych stołach, z zachowaniem zasad savoir vivre. Udział w zajęciach umożliwił uczestnikom projektu podpatrzenie jak wygląda „od kuchni” praca w restauracji, był swoistym procesem socjalizacji, w którym uczestnicy nabyli wartości, normy oraz wzory zachowań w wyniku oddziaływań otoczenia, uczestnicy rozwinęli również kompetencje społeczne. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni z tej formy spędzania czasu.

           

 

Projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina”

Działanie 7.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Policach.

Obszar realizacji projektu:

„Dorosłość, samodzielność, rodzina” to projekt realizowany na terenie czterech gmin Powiatu Polickiego tj. Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police. 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 3 075 790 zł, w tym:

 • dofinansowanie EFS wynosi 2 895 790 ,
 • wkład własny wynosi 180 000 zł.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, projekt nr RPZP.07.06.00-32-K10/18.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

Cel projektu:

Projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina" to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

 Główne zadania projektu:

 1. Profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych (90 osób).
 2. Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (110 osób).
 3. Kompleksowe wsparcie osób w procesie usamodzielniania – w tym m.in. poprzez mieszkania wspomagane – treningowe, instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Inicjatywa projektowa obejmuje zarówno aktywizację o charakterze społecznym jak i zawodowym (60 osób). 

Do kogo skierowany jest projekt?

 1. Osoby (rodziny) w kryzysie – zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, często z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym w wielu obszarach (m.in. ubóstwo, alkoholizm, doświadczenia przemocowe, brak więzi rodzinnych itp.).
 2. Osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym - przebywające w pieczy zastępczej – będące w procesie usamodzielnienia lub rozpoczynające ten proces.
 3. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Efekty projektu:

 • utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 8 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w jednym mieszkaniu wspomaganym treningowym wraz z kompleksowym wsparciem dla 24 uczestników projektu – usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • wyposażenie uczestników projektu – usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe ułatwiające wejście w dorosłe życie, funkcjonowanie w systemie edukacji, a następnie na rynku pracy;
 • nabycie przez uczestników projektu – osoby, (rodziny) w kryzysie, kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych;
 • nabycie przez uczestników projektu – kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ew. opóźnień, wspierania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia dla uczestników projektu

RPZP.07.06.00-32-K10/18 „Dorosłość, samodzielność, rodzina” znajduje się w plikach do pobrania

 

 

 Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc marzec 2020

1. Indywidualne Pośrednictwa Pracy dla 12  uczestników, od 02.03 2020 godzi. 16.00 do 31.03.2020 godz 17.30, miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników

2. Realizacja stażu zawodowego dla 6 uczestników: w punkcie kserograficznym w Książnicy Pomorskiej,  w siedzibie Fundacji Rodzina i Rozwój, Sektor 3 Szczecin, w "Alien Nauka Jazdy" w Szczecinie i w miejscu zamieszkania uczestniczki (praca zdalna), w zakładzie fryzjerskim w Policach, w firmie Multiservice, na Osiedlu Różanym w Warzymicach, w PCPR w Policach. 

 

3. Organizacja kursów zawodowych dla 2 osób: w centrum Edukacji OMNIA w Szczecinie, 02- 06 marca 2020.

 

 Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc luty 2020

1. Indywidualne Pośrednictwa Pracy dla 15  uczestników, od 01.02.2020 godzi. 10.00 do 29.02.2020 godz 11.30, miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników

2. Realizacja stażu zawodowego dla 6 uczestników: w punkcie kserograficznym w Książnicy Pomorskiej,  w siedzibie Fundacji Rodzina i Rozwój, Sektor 3 Szczecin, w "Alien Nauka Jazdy" w Szczecinie i w miejscu zamieszkania uczestniczki (praca zdalna), w zakładzie fryzjerskim w Policach, w firmie Multiservice, na Osiedlu Różanym w Warzymicach, w PCPR w Policach. 

3. Usługi Rehabilitacyjne dla 4 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Police w tym:

- rozpoczęcie: 01.02.2020, godzina 11.40 zakończenie 07.02. 2020 o godzinie 15.30.

4. Usługi wsparcia psychologicznego dla 29 uczestników projektu, od 02.01.2020 do 31.01.2020, w miejscach ich zamieszkania

5. Organizacja kursów zawodowych dla 3 osób: w centrum Edukacji OMNIA w Szczecinie, 11-12 lutego w godz. 08.00- 14.00 (dla jednej uczestniczki); w centrum Edukacji OMNIA w Szczecinie, 2-6 marca w godzinach 15.30- 20.00 (dla jednej uczestniczki) ; w kwiaciarni Arabeska w Policach, 10-14 luty w godz. 09.00- 15.00(dla jednej uczestniczki).

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc styczeń 2020

1. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla uczestników, od 22.01.2020 godzi. 16.00,  miejsce: PCPR Police, w miejscach zamieszkania uczestników, w miejscach organizowania stażu (zakończenie realizacji zadania do 30 marca 2020);

2. Szkolenia zawodowe dla 2 uczestników: 07- 08.01.2020, PCPR Police

3. Realizacja stażu zawodowego dla 5 uczestniczek: w punkcie kserograficznym w Książnicy Pomorskiej,  w siedzibie Fundacji Rodzina i Rozwój, Sektor 3 Szczecin, w firmie "Dobre Promo" w Szczecinie- w miejscu zamieszkania uczestniczki (praca zdalna), w "Alien Nauka Jazdy" w Szczecinie i w miejscu zamieszkania uczestniczki (praca zdalna), w zakładzie fryzjerskim w Policach.

4. Usługi Rehabilitacyjne dla 8 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- rozpoczęcie: 03.01.2020, godzina 17.30 zakończenie 31.01. 2020 o godzinie 12.15.

5. Usługi wsparcia psychologicznego dla 29 uczestników projektu, od 02.01.2020 do 31.01.2020, w miejscach ich zamieszkania

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc grudzień

1. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla uczestników;  miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019);

2. Szkolenia zawodowe dla 2 uczestników: 05- 09.12.2019, Szczecin

3. Realizacja stażu zawodowego dla 5 uczestniczek

4. Usługi Rehabilitacyjne dla 7 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- rozpoczęcie: 02.12.2019, zakończenie 29.12. 2019

5. Usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu, w miejscach ich zamieszkania

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc listopad

1. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla 13 uczestników; 04.11- 30.11, miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019);

2. Realizacja stażu zawodowego dla 5 uczestniczek

3. Usługi Rehabilitacyjne dla 6 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- rozpoczęcie: 13.11.2019, zakończenie 29.11 2019

4. Usługi wsparcia psychologicznego dla 6 uczestników projektu, 23-30.11.2019 w miejscach ich zamieszkania.

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc październik: 

1. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla 13 uczestników - od 1 października 2019 roku godz. 16.15 do 31 października godz.17.00 , miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019);

2. Indywidualne  Pośrednictwo Pracy dla 13 uczestników- od 1 października 2019 godzina 17.15 do 31 października godz. 18.00 w PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 16.03.2020);

3. Szkolenia zawodowe uczestników: rodzaje, miejsca i daty szkoleń w przygotowaniu;

4. Realizacja stażu zawodowego dla 2 uczestniczek:  od 01 października 2019 od godziny 10.00 w punkcie kserograficznym Książnicy Pomorskiej Spółdzielni Socjalnej AIW oraz od 14 października  w siedzibie Fundacji Rodzina i Rozwój, Sektor 3 Szczecin

5. Usługi Rehabilitacyjne dla 9 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- rozpoczęcie: 01.10.2019 godzina 16.00, zakończenie 31.10 godzina 2019

6. Zajęcia Terapii Sensorycznej: 12- 13, 19- 29 i 26-27 października w godzinach 09.00- 15.00 

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc wrzesień: 

1. Usługa Psychologa- diagnoza potrzeb uczestnika:

- dla 4 uczestników w PCPR w Policach na ul. Szkolnej 2, 09.09.2019 w godzinach 11.15- 14.15

2. Usługi Doradcy Zawodowego: diagnoza sytuacji zawodowej uczestnika:

- dla 3 uczestników w PCPR w Policach na ul. Szkolnej 2, 09.09.2019 w godzinach 12.00- 15.00

3. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla 32 uczestników - od 19 września 2019 roku, miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019)

4. Indywidualne  Pośrednictwo Pracy dla 32 uczestników- od 19 września 2019 w PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 16.03.2020)

5. Realizacja staży zawodowych dla 2 uczestników: od 09 września od godziny 09.00 w Studio Fryzjerskie "Evolution" w Policach; od 09 września od godziny 08.00 w "FabrykaStron.eu" w Szczecinie

6. Usługi Rehabilitacyjne (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- usługa diagnozy lekarskiej dla 6 uczestników w ramach usług rehabilitacyjnych w dniach 03.0- 08.09.2019

- usługi rehabilitacyjne dla 4 uczestników- rozpoczęcie: 09.09.2019 godzina 13.30, zakończenie 30.09. godzina 14.30.