Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
logo PCPR Police

3 grudnia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2 odbyła się Giełda Sprzętu i Usług pn. „I Ty możesz być aktywny”. W taki sposób obchodzono Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie miało na celu upowszechnianie zrozumienia kwestii niepełnosprawności i wzmocnienie wsparcia na rzecz godności, praw i dobrej jakości życia osób niepełnosprawnych.

Podczas Giełdy można było zapoznać się z szeroką ofertą uczestników giełdy, obejrzeć wystawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocnych w pokonywaniu barier w codziennym życiu. Organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych podczas spotkania zaprezentowały i przybliżyły swoją działalność oraz przedstawiły rodzaje i formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie imprezy można było zbadać poziom cholesterolu, trójglicerydów, dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego, wykonać badanie komputerowe stóp, badanie słuchu, a także skorzystać z konsultacji medycznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz porad dietetyka. Wszystkie osoby zainteresowane miały okazję także założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Przy okazji giełdy w sali szkoleniowej odbyła się konferencja, na którą zaproszono pracowników pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat potrzeb osób niepełnosprawnych, korzyści jakie wynikają z dostępu do Zintegrowanego Konta Pacjenta oraz dowiedzieli się jak uzyskać dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z NFZ oraz PFRON.

Po zakończonej giełdzie odbyło się losowanie nagród wśród osób, które wypełniły i wrzuciły do urny krótką ankietę. Do wygrania były atrakcyjne nagrody m.in. vouchery prozdrowotne, ciśnieniomierze, karnety na basen oraz drobne upominki. Nagrodzono 60 osób.

Nagrody ufundowali: Spondylus, Centrum Dietetyczne Naturhouse, Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Policach oraz Powiat Policki.

W giełdzie wzięli udział:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Policach,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • EuroMedis – Centrum Medyczne w Szczecinie,
 • Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci w Szczecinie,
 • Naturhouse – Centrum Dietetyczne w Szczecinie.

Organizacje Pozarządowe:

 • Polickie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Nr 15 w Policach,
 • Polski Związek Niewidomych, Koło w Policach,
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Policach,
 • Stowarzyszenie „Cogito” w Szczecinie,
 • Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie,
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Szczecinie,
 • Fundacja Horyzont w Szczecinie.

Przedstawiciele firm zajmujących się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego:

 • Geers – Akustyka Słuchu,
 • Sonido – Aparaty Słuchowe,
 • Spondylus – Ruch, Zdrowie Aktywność,
 • Ortofach – Kompleksowe zaopatrzenie ortopedyczne,
 • SeniorVita.