Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

W siedzibie naszego PCPR-u utworzono Pokój Doraźnego Schronienia w ramach projektu Azyl, wyłonionego z konnkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Więcej o możliwości skorzystania ze schronienia można dowiedzieć się dzwoniąc pod numer telefonu: 603 083 020 - telefon całodobowy.

W załączaniu skan artkułu zamieszczonego w  "Głosie Szczecińskiem" o projekcie Azyl.