Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
logo PCPR Police

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Spotkania Forum Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, które odbędzie się 29 październikaw siedzibie PCPR-u przy ul. Szkolna 2.

Program w ząłaczeniu.