Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości do Hostelu w Policach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach organizuje wyprzedaż garażową w dniach 01-03 października 2014 (środa - piątek), w sali przy ul. Szkolnej 2 w Policach, w godzinach 16:00 – 19:00.

Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości do Hostelu w Policach.