Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
logo akcji zakup prospołeczny

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny". Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Więcej informacji o zasadach certyfikacji znakiem "Zakup Prospołeczny" można dowiedzieć się ze strony Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.