Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Grafika aktywny samorząd

UWAGA – ZMIANY W TERMINACH PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”


Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, wprowadzając m.in. zmiany w terminie przyjmowaniu wniosków.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

  1. w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia 2014 r.,
  2. w przypadku modułu II – do dnia 30 września 2014 r..

Skrócenie przez PFRON terminu zakończenia przyjmowania wniosków ma na celu usprawnienie organizacji pracy przy rozpatrywaniu wniosków. W efekcie końcowym ulec ma skróceniu czas oczekiwania na decyzję odnośnie przyznania dofinansowania.