Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Grafika przedstawia kopertę parkingową

Informujemy, iż  zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) od dnia 01 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową osobie niepełnosprawnej lub placówce, zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


W związku z powyższym od dnia 01 lipca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nie będzie uprawnione do przyjmowania wniosków w powyższej sprawie oraz wydawania kart parkingowych. Wszelkich niezbędnych informacji  w sprawie wydawania kart parkingowych od dnia 01 lipca 2014 r. można uzyskać w:

Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Tanowska 8
72-010 Police
pok. nr 9 (parter)
tel. (91) 43 28 151