Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje o przystąpieniu przez Powiat Policki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku. Więcej informacji na temat kierunków działań, warunków brzegowych oraz zasad przyjmowania wniosków dostępne w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym- Program wyrównywania różnic między regionami III