Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

27 stycznia 2015 r. w Hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „5+1”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach od dnia 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2015 r.

Konferencję otworzyła Beata Karlińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Projekt "5+1" miał na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych z tereny powiatu polickiego poprzez zwiększenie zatrudnienia w tej grupie beneficjentów oraz zmianę postaw pracodawców w stosunku do osób niepełnosprawnych jako pracowników. Polegał na organizowaniu staży zawodowych i przydzielaniu każdej piątce stażystów Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej wspierającego ich w miejscu pracy. Przez trzy lata trwania projektu pomoc otrzymało sześćdziesiąt osób niepełnosprawnych.

Rozpczęcie konferencji podsumowującej projekt "5 + 1" - przemawia Beata Karlińska, dyrektor PCPR Police - kliknięcie zdjęcia otwiera go w nowym oknie

Podczas konferencji przedstawiono nie tylko rezultaty samego projektu „5 + 1”, ale także zaprezentowano funkcjonujący w Polsce system wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. O możliwościach dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą osób niepełnosprawnych mówił Dyrektor zachodniopomorskiego oddziału PFRON w Szczecinie – Andrzej Kowalczyk. Natomiast Marek Królak - Kierownik Referatu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, poruszył zagadnienie związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników wspomagających osoby niepełnosprawne w pracy.

Andrzej Kowalczyk - Dyrektor zachodniopomorskiego oddziału PFRON w Szczecinie, referat na temat możliwości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - kliknięcie zdjęcia otwiera go w nowym oknie

Podsumowanie konferencji stanowił panel dyskusyjny „Przezwyciężanie barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele instytucji rządowych: Wiesława Kowalska - Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji i Pomocy Publicznej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Roman Uhlig – Doradca Prezesa PFRON ds. programowych, instytucji samorządowych: Mariola Dudczak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Policach, osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo oraz pracodawcy: Joanna Pieczykolan, HR Specialist z firmy DGS Poland.

Kamil Rozpędek - koordynator projektu "5 + 1" przedstawił załóżenia, działania oraz rezultaty projektu - kliknięcie zdjęcia otwiera go w nowym oknie

Wszyscy uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodzili się, iż pracownik niepełnosprawny to wartościowy pracownik, a przytaczane dane ogólnopolskie wskazują, że coraz więcej osób niepełnosprawnych jest zatrudnianych na otwartym rynku pracy – w roku 2013 było to 114 323 osób (dane PFRON).

Uczestnicy panelu dyskusyjnego (od lewej: Jarosław Malesza i Marzena Morkowska z Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, Wiesława Kowalska, Roman Uhlig, Małgorzata Furga z Radia Szczecin, Mariola Dudczak, Joanna Pieczykolan) - kliknięcie zdjęcia otwiera go w nowym oknie

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Poslkim radio Szczecin o zakończonym projekcie "5 + 1": link do audycji.