Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Logo PCPR Police

W ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach prowadzone są zajęcia grupowe „Akademia Seniora”.

Zajęcia prowadzone są w formie grupy wsparcia dla osób starszych, gdzie można uzyskać pomoc w radzeniu sobie z problemami i kryzysem wieku podeszłego.

Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące min.:

  • problematyki życia rodzinnego,
  • relacji międzyludzkich,
  • trudności w życiu codziennym.

Podczas zajęć uczestnicy bedą mogli:

  • poznać obszar swoich przeżyć wewnętrznych,
  • zapoznać się z z innymi metodami rozwiązywania problemów osobistych,
  • opracować nowe sposoby rozwiązywania trudności dnia codziennego.

Zajęcia mają zachęcić seniorów do:

  • większej aktywności w życiu społecznym,
  • pomóc w pokonanywaniu barier w obszarze relacji międzyludzkich,
  • udzielania wsparcia oraz wzmacnianie kompetencji i umiejętności społecznych.

Zajęcia prowadzone są w:
Dziale Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej PCPR w Policach przy ul. Szkolnej 2.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr telefonów:
tel. 91 317 02 28,  
kom. 603 083 020.