Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd 2013". Realizacja programu rozpocznie po podpisaniu umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przypuszczalny termin rozpoczęcia realizacji programu nastąpi nie wcześniej niż na początku maja 2013 roku. Wówczas zostaną umieszczone na stronie internetowej PCPR obowiązujące druki wniosków i załączników.

W ramach programu  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach będzie realizowało dwa moduły, które obejmują następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie inwalidzkim;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Więcej informacji można uzyskać w:
Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR Police,
ul Szkolna 2, Police,
tel. 91 317 02 28 wew. 25.