Dom Samotnej Matki

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:

Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie
Karwowo 12
72-005 Przecław
tel./fax:  91/ 311 77 70

 

Dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, pozbawionych materialnych środków do życia, bezdomnych, znajdujących się w sytuacji przemocy domowej.

Dom zapewnia:

  • schronienie i całodobową opiekę kobietom w ciąży i w okresie okołoporodowym;
  • interdyscyplinarną pomoc samotnym matkom w trudnej sytuacji życiowej;
  • opiekę duszpasterską;
  • przyjazną, rodzinną atmosferę;
  • możliwość kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum.

 

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie  prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim, a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, Gmina Zabrodzie. Posiada 10 miejsc. Całkowity miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu wyliczony na każdą osobę oddzielenie wynosi 2000 zł w 2023 r.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje Starosta Powiatu Polickiego.