Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
logo PCPR Police

Zarząd powiatu polickiego przeznaczył 70 000 zł na dofinansowanie i sfinansowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie powiatu polickiego do ubiegania się o dofinansowanie do 7-dniowych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, finansowanych ze środków budżetu Powiatu Polickiego.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w:

PCPR Police
Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
ul. Szkolna 2

oraz  w poniższym załączniku.

Więcej informacji można uzyskać w
Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych,
ul Szkolna 2,
tel. 91 317 02 28 wew. 25.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 31 LIPCA 2015 r.