Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
logo PCPR Police

27 marca 2015  r. podczas VI sesji Rady Powiatu w Policach, odbyło się  uroczyste wręczenie Certyfikatów Obiektów Przyjaznych Osobom Niepełnosprawnym przez Starostę Polickiego.

Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Słuchu przyznany zostały dla:

  1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie (budynek grup wychowawczych), ul. Leśna 91, 72-004 Tanowo.

na zdjęciu Cezary Arciszewski (Przewodniczący Rady Powiatu w Policach) wraz z Andrzej Bednarek (Starosta Powiatu Polickiego), Beata Chmielewska (Członek Zarządu Powiatu), Paweł Mirowski (Wicestarosta Powiatu Polickiego) wręczają certyfikaty

Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo przyznany został dla:

  1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, ul. Kolorowa 27,
  2. Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, ul. Górna 3,
  3. Publicznego Gimnazjum w Przecławiu, Przecław 27c,
  4. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 102.

na pierwszym planie Teresa Dera (Wójt Gminy Dobra) odbiera od Pawła Mirowskiego (Wicestarosta Powiatu Polickiego) certyfikat obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym

Celem przyznawania certyfikatów jest wyróżnienie i uhonorowanie działań podejmowanych i zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej na rzecz dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych, a także promowanie przykładów dobrej praktyki w likwidacji wszelkich barier w miejscach użyteczności publicznej, instytucjach publicznych oraz obiektach prywatnych.

Tryb przyznawania certyfikatów został określony w Uchwale Nr 499/2006 Zarządu Powiatu Polickiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyznawania certyfikatów obiektom przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Certyfikaty są elementem wpisanym w Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020, uchwalonym Uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Teresa Dera (Wójt Gminy Dobra) odbiera od Beaty Chmielewskiej (Członek Zarządu Powiatu), Pawła Mirowskiego (Wicestarosta Powiatu Polickiego) oraz Andrzeja Bednarka (Starosta Powiatu Polickiego) certyfikat obiektu przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami

W projekcie pn. „Wspieranie aktywnego udziału osób niepełnoprawnych w życiu społecznym” ujęto m.in. zadanie polegające na promowaniu przykładów dobrej praktyki w likwidacji wszelkich barier w miejscach użyteczności publicznej, instytucjach publicznych oraz obiektach prywatnych.

na zdjęciu, od prawej: Paweł Mirowski (Wicestarosta Powiatu Polickiego), Beata Chmielewska (Członek Zarządu Powiatu), Cezary Arciszewski (Przewodniczący Rady Powiatu w Policach)

Koordynator ww. programu, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, będący jednocześnie nadzorującym realizację zadania, o którym mowa powyżej, zaplanował, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane poprzez m.in. przyznawanie:

  • Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo”,
  • Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Słuchu
  • i „Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Wzroku”.

zdjęcie przyznanego certyfikatu obiektu przyjaznego osobom z niepełnosprawnością ruchową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie