Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
logo projektu GPS dla rodziny

16 marca 2015 roku w Sali Kongresowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu „GPS dla Rodziny”. Podczas konferencji omówiono m.in. nowe metody i narzędzia pracy z kobietami – matkami, które moglą wykorzystać pracownicy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy. Konferencja była objęta Honorowym Patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili:

 • dr. hab. Tomasz Biernat, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na temat: Siły rodziny w pracy socjalnej - diagnoza i wykorzystywanie.
 • Katarzyna Piecuch i Marta Chlanda ze Stowarzyszenia Doradców Europejskich „PLinEU” z Krakowa na temat Coaching godzenia życia zawodowego i osobistego – Nowe narzędzia aktywizacji zawodowej i społecznej. Chwilowa moda czy konieczność?
 • Doroty Rybarskiej-Jarosz, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprezentowała opracowanie podsumowującego projekt „GPS dla Rodziny”.

konferencja podsumowująca projekt GPS dla rodziny - widok ogólny na salę, uczestnicy i prelegenci

 

 

Po części referatowej odbyła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli:

 • Posłanka na Sejm RP Pani Magdalena Kochan,
 • Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn,
 • Dziekan Wydziału Humanistycznego US Pani dr hab. Barbara Kromolicka, prof.US,
 • Dyrektor PUP w Policach Pan Jan Sławczyński,
 • Kierownik OPS w Policach Pani Gabriela Doba,
 • przedstawiciel Pracodawców - Zakłady Chemiczne Police S.A. Grupa Azoty
 • oraz Matka - Pani Anna Zaśko.

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn

 

 

Projekt „GPS dla rodziny”  był realizowany od marca 2012 roku  w Partnerstwie, w składzie:

 1. Powiat Policki /PCPR Police – Lider / PUP Police - Realizator
 2. Gmina Dobra/OPS Dobra – Partner 1
 3. Gmina Kołbaskowo/ GOPS Kołbaskowo- Partner 2
 4. Gmina Nowe Warpno/ OPS Nowe Warpno – Partner 3
 5. Gmina Police/ OPS Police – Partner 4.

dyskusja panelowa i zaproszeni do niej goście

 

 

Celem głównym projektu było zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet, a jego budżet całkowity wyniósł 2 782 450,00 zł. W wyniku wdrożenia zaplanowanych przedsięwzięć powstało innowacyjne narzędzie – „NASZK”, umożliwiające prowadzenie symultanicznych i skoordynowanych działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, działających na obszarze jednego powiatu (PUP, PCPR, OPS-y). Z „NASZK-a” (narzędzia aktywizacji społeczno –zawodowej kobiet) skorzystało  556 kobiet – matek z obszaru powiatu polickiego.

NASZK to w szczególności:

 • powiatowy koszyk usług dla mam,
 • międzyinstytucjonalna baza danych matek,
 • kawiarenki dla Mam,
 • przewodnik dla Rodziny po powiecie polickim,
 • doradca zawodowy ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
 • staże zawodowe w niepełnym lub elastycznym czasie pracy,
 • dofinansowanie do opieki nad dzieckiem dla matek odbywających staż zawodowy.

referat Katarzyny Piecuch i Marty Chlanda ze Stowarzyszenia Doradców Europejskich „PLinEU”

 

 

Innowacja NASZK jest wielowymiarowa:

 1. Zakłada nowe rozwiązania organizacyjne pomiędzy trzema instytucjami, pracującymi, na co dzień w oparciu o różne przepisy i cele ustawowe;
 2. Zakłada potrzebę powiązania na etapie oddziaływań/usług na kobietę pozostającą bez pracy z powodu urodzenia dziecka – wprowadzających ją w aktywność zawodową, społeczną i kulturalną – jednocześnie;
 3. Przesuwa docelowo środek ciężkości działania ww. służb wobec kobiet po urodzenia dziecka – z charakteru interwencyjnego na charakter profilaktyczny (objęcie usługami kobiety tuż po okresie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego, aby zapobiec jej oddalaniu się od rynku pracy, w celu podtrzymania potrzeby aktywności zawodowej i społecznej);
 4. Wyodrębnia koszyk usług dedykowany specjalnie omawianej grupie kobiet, świadczonych przez trzy instytucje: PUP, PCPR, OPS;
 5. Wprowadza nowe narzędzia oddziaływania:
  • staże zawodowe w elastycznym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • dofinansowanie do opieki nad dzieckiem dla kobiet podejmujących pracę lub staż zawodowy,
 6. Wprowadza nową formułę w komunikacji pomiędzy instytucjami rynku pracy a pracodawcami, opartą na języku korzyści i skuteczniejszej polityce informacyjnej wobec tej grupy podmiotów;
 7. Wykorzystuje istniejące narzędzie, jakim jest streetworking, do działań profilaktycznych i rekrutacyjnych wobec kobiet spacerujących z dziećmi w przestrzeni miasta;
 8. Wyznacza Asystentowi Rodziny nowe zadania z obszaru profilaktyki, realizowane metodą pracy grupowej;
 9. Tworzy nowy rodzaj profilu pracownika służb zatrudnienia: doradcy zawodowego ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego, wyposażając go w umiejętność pracy metodą coachingu.

wystąpienie Doroty Rybarskiej-Jarosz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Więcej informacji o projekcie „GPS dla Rodziny” znajdą Państwo na stronie: www.gpsdlarodziny.pl