Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Logo Partnerstwa ISSO18 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Hali Sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, odbyła się konferencja podsumowująca pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący różne instytucje działające w obszarze pomocy społecznej, m.in. przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele władz samorządowych,  organizacji pozarządowych, szkół oraz kadra i studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Prelegentami byli m. in. zaproszeni goście z Warszawy, Tucholi, Jarosławia i Koszalina.

Uczestnicy konferencji - zdjęcie ogólne


Konferencję otworzyła Pani Anna Rybakiewicz, Wicestarosta Policki. Z uwagi na zbliżające się święto Pracownika Socjalnego – 21 listopada – złożyła, wraz z Panią Beatą Karlińską, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, serdeczne życzenia i podziękowania za wspólną pracę kierownikom Ośrodków Pomocy Społecznej w Policach, Nowym Warpnie, Kołbaskowie i Dobrej oraz dyrektorowi Ośrodka Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie.

Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Gierczycka ze Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych z Warszawy, przedstawiając założenia projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, ze szczególnym uwzględnieniem pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji. Prezentacja ta była świetnym wprowadzeniem dla uczestników konferencji, pokazując w jakim projekcie uczestniczyły wybrane PCPR-y w Polsce, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Uczestnicy konferencji - zdjęcie ogólne, inna perspektywa


Kolejne wystąpienia poświęcone były już praktycznym doświadczeniom we wdrażaniu zaproponowanego modelu i usług w powiatach: koszalińskim, które przedstawiła Pani Mirosława Zielony, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, tucholskim, który reprezentowała Pani Anna Liegmann oraz jarosławskim, gdzie prelegentem była Pani Czesława Maśkiewicz, Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Ostatnimi wystąpieniami konferencji były prezentacje pracowników naszego PCPR-u. Pani Beata Karlińska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zaprezentowała zgromadzonym gościom realizowany od czerwca 2012 r. projekt „ISSO – Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki”, natomiast doświadczenia z wdrażania standardu interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w powiecie polickim przedstawiła Fani Sochanowska.

Beata Karlińska, dyrektor PCPR przedstawiania projekt ISSO


O współpracy organizacji pozarządowej z jednostką samorządu terytorialnego, na przykładzie współpracy Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” i PCPR w Policach, jako dobrej praktyce, w bardzo ciekawy sposób opowiedziała Pani Kamila Dębińska ze Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”.  Ostatnie wystąpienie należało do Pana Daniela Kiełczewskiego, który przedstawił monitoring i ewaluację wdrażanych standardów i modelu PCPR w Partnerstwie ISSO.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział w niej, w szczególności dziękujemy prelegentom, którzy zechcieli wystąpić i przedstawić swoje doświadczenia.