Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
logo PCPR PoliceW dniach 22.09.2013r. – 23.09.2013r. odbył się wyjazd integracyjny dla uczestników projektu „po MOC”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Głównym celem projektu „po MOC” jest  podejmowanie działań profilaktycznych na terenie Powiatu Polickiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, tworzenia i utrzymywania pozytywnych relacji społecznych, w tym rodzinnych oraz prawidłowych metod wychowawczych.

Uczestnicy wyjazdu integracyjnego spędzili, wraz ze swoimi rodzinami oraz kadrą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, dwa dni nad morzem, w Ośrodku Wypoczynkowym „Familijni” w Dziwnówku. Wyjazd ukierunkowany był na spędzenie czasu wolnego z rodziną oraz integrację z innymi uczestnikami projektu.

Spotkanie uczestników wyjazdu integracyjnego - wspólne grillowanie


Ponadto wyjazd, który jest wprowadzeniem do projektu „po MOC”, pozwolił beneficjentom na zmianę otoczenia fizycznego i rodzinny wypoczynek. W trakcie wyjazdu przygotowano m.in. warsztaty kulinarne, które miały na celu modelowanie prawidłowych ról społecznych i relacji w rodzinie. Wszystkie przygotowane atrakcje – warsztaty kulinarne, animacje dla dzieci, wycieczka gokartami do pobliskiego Dziwnowa – pozwoliły na utrwalenie pozytywnych nawyków i sposobów życia oraz dostarczyły alternatywnych opcji spędzania czasu wolnego.

Zajęcia uczestników wyjazdu - wspólne przygotowywanie posiłku rodziców z dziećmi


Ponadto klienci otrzymali przygotowane wcześniej materiały edukacyjne związane z tematem przemocy domowej. Kolejne działania projektu „po MOC” kontynuowane będą w postaci sesji indywidualnych oraz spotkań grupowych – Szkoły dla Rodziców, Grupy dla Osób Doświadczających Przemocy oraz Akademii Seniora.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Więcej zdjęć w galerii.