Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Centrum, w każdy poniedziałek od 16.30-20.00 w okresie od września do grudnia 2013 r.

Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest strategia ukierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli emocji i nauki konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Szczegółowych informacji o programie udzielają pracownicy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Policach,
ul. Szkolna 2,
lub telefonicznie pod numerem:
tel. 91 317 02 28,
tel. kom. 603 08 30 20.

Więcej informacji o programie w dziale Pomoc w kryzysie i poradnictwo specjalistyczne/ Program korekcyjno-edukacyjny.