Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
W ramach wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt „po MOC”.

Celem głównym projektu jest podejmowanie działań profilaktycznych na terenie Powiatu Polickiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności zwiększanie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej, tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji społecznych, w tym rodzinnych oraz rozpowszechnianie prawidłowych metod wychowawczych. Poprzez realizację projektu PCPR dąży do poprawy sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, zamieszkałych na terenie powiatu polickiego.

Projekt przewiduje organizację wyjazdu integracyjnego, indywidualne poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, prawe i socjalne, a także utworzenie grup wsparcia, zgodnych z potrzebami uczestników przedsięwzięcia.