Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Poniżej zamieszczamy link do materiałów promujących kampanię:
strona z materiałami

Zaczhęcamy do polubiebnia Fanpage kampanii REAGUJ. MASZ PRAWO.
www.facebook.com/ReagujMaszPrawo

Strona internetowa kampanii:
www.jakreagowac.pl