Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Od maja br. rozpoczynamy nabór uczestników do grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą domową.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne.

Osoby chętne do uczestnictwa w grupie mogą zgłaszać się osobiście:
w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
ul. Szkolna 2,
72-010 Police;

lub telefonicznie:
tel. (91) 3 170 228,
tel. kom. 603 083 020.

Zapisy pryjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 20.00.

Więcej informacji w zakładce: Pomoc w kryzysie i poradnictwo specjalistyczne / Grupa Wsparcia.