Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Informujemy, iż na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach rozpoczęło realizację pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2013”.

Wnioski są do pobrania w:
Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR Police
ul. Szkolna 2, 72-010 Police

W wersji elektronicznej wnioski do poszczególnych zadań można pobrać z naszej strony: zakładka Druki do pobrania / Aktywny Samorząd 2013.

Więcej informacji o programie "Aktywny Samorząd 2013" można znaleźć tutaj lub u pracowników Działu Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR Police pod numerem tel. 91/ 317 02 28 wew. 25.