Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna kolejną edycję Projektu „Pobudka - obudź swój potencjał”. Jeżeli jesteś gotowy/gotowa podjąć zmiany w swoim życiu, szukasz wsparcia w realizacji swoich celów, to propozycja właśnie DLA CIEBIE!


Do udziału w Projekcie zapraszamy:
 1. osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. osoby nieaktywne zawodowo ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą zależną,
 3. osoby opuszczające rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 4. młodzież w wieku od 18 do 25 r. ż. przebywająca w rodzinach za-stępczych lub palcówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnikom oferowane są następujące formy wsparcia:
 1. doradztwo zawodowe i psychologiczne,
 2. szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 3. warsztaty,
 4. wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 5. pomoc Aspiranta Pracy Socjalnej,
 6. spotkania grupowe,
 7. inne.

Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji:
 • dowód osobisty,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych oraz osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub dziećmi niepełnosprawnymi)
 • formularz rekrutacyjny (do pobrania w załaczniku)

Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście do:
Biuro Projektu
ul. Tanowska 8, 72-010 Police; pok. 21
lub w siedzibie PCPR na ul. Szkolnej 2,
bądź przesyłać na powyższy adres drogą pocztową z dopiskiem „Rekrutacja do Projektu Pobudka - obudź swój potencjał”.
Zgłoszenia przyjmują i wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Projektu:
tel. (91) 42 40 700 wew. 205
oraz pracownicy Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej,
ul. Szkolna 2, tel. (91) 317 02 28.

Projekt „Pobudka – obudź swój potencjał” jest realizowany od 2008 r., a jego kolejne edycje  przewidziane są na lata 2013 i 2014.  

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY! ZAPRASZAMY!