Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
W dniu 30.10.2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach otworzyło w Tanowie nowe mieszkanie chronione. W ceremonii otwarcia uczestniczyli: usamodzielnieni wychowankowie, którzy z rąk Starosty Powiatu Polickiego Pana Leszka Guździoła, Wicestarosty Powiatu Polickiego Pani Anny Rybakiewicz oraz Dyrektora PCPR w Policach Pani Beaty Karlińskiej otrzymali klucze do mieszkania.

Osoby usamodzielniane, które skorzystają z tej formy pomocy będą mogły lepiej przygotować się do dorosłego, samodzielnego życia. W nowo otwartym mieszkaniu chronionym w Tanowie zamieszka czterech pełnoletnich wychowanków, w tym dwie osoby z rodziny zastępczej, jedna osoba z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz jedna osoba z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.Remont w mieszkaniu chronionym w Tanowie współfinansowany był przez Powiat Policki – 60% kosztów oraz Fundusz Dopłat  - 40% kosztów (rządowe źródło finansowania) na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Powiat Policki posiada obecnie dwa mieszkania chronione zlokalizowane w Policach i Tanowie. Pomoc w formie przydziału miejsca w mieszkaniach chronionych przyznawana jest na okres jednego roku i może być przedłużona nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Zakres i rodzaj wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są różne. Dla jednych może to być nauka samodzielność życiowej tj. gotowanie, pranie, sprzątanie, a dla innych nauka współdziałania w otoczeniu sąsiedzkim.