Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Od września 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oferuje poradnictwo specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.Usługa ta jest realizowana w powiecie polickim w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w pomocy społecznej, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny”.

Usługa polega na udzielaniu porad, wskazówek, informacji pomocnych w rozwiązywaniu specyficznych dla tej grupy problemów, na jakie napotykają w codziennym życiu. Zadania w zakresie udzielania pomocy specjalistycznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom to:
  • poradnictwo prawne,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • oraz poradnictwo rodzinne.

Celem poradnictwa prawnego jest wzrost świadomości prawnej wśród osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w zakresie uregulowań prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Zadaniem poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością jest poprawa codziennego funkcjonowania psychospołecznego, podejmowania właściwych decyzji życiowych, radzenia sobie wobec aktualnych problemów wynikających lub związanych z niepełnosprawnością oraz ukierunkowanie ich na możliwość korzystania ze specjalistycznych form pomocy psychologicznej.

Intencją poradnictwa rodzinnego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin jest optymalizowanie życia, osoby z niepełnosprawnością, małżonków i rodziny dotkniętej niepełnosprawnością, a także rozwój osobowości poszczególnej  jej członków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistycznej:
ul. Szkolna 2, 72-010 Police.


Aby skorzystać z usług Poradnictwa Specjalistycznego należy umówić się w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
lub pod numerem telefonu: (91) 317 02 28
.