Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Informujemy, że w ramach  pilotażowego wdrażania standardów usług w pomocy społecznej, realizowanego wraz ze Stowarzyszeniem „Sos dla Rodziny” (Partnerstwo ISSO – Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki), Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach rozszerzył zakres świadczonych usług.

Jeżeli jesteś osobą w kryzysie, czujesz, że tracisz kontrolę, ogarnia Cię chaos, czujesz się bezradny, skorzystaj z naszej pomocy - czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Razem pomyślimy nad rozwiązaniem sytuacji, w której się znalazłeś – skierujemy do psychologa, prawnika, terapeuty lub zapewnimy schronienie w hostelu. Jeżeli natomiast kryzys dotknął kogoś z Twojego otoczenia, nie bądź obojętnym świadkiem – poinformuj nas o tym.
Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy nabór do grup psychoedukacyjnych:
  • dla rodziców >Szkoła dla Rodziców<,
  • dla osób dotkniętych przemocą,
  • dla osób starszych >Akademia Seniora<,
  • dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
  • dla osób w kryzysie emocjonalnym, z zaburzeniami depresyjnymi.

Zainteresowani szczegółowe informacje uzyskać mogą telefonicznie bądź bezpośrednio w siedzibie naszego działu.

Przypominamy, że Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej znajduje się przy:
ul. Szkolnej 2 w Policach,
tel. 91/ 317 02 28,
tel. kom. 603 083 020.